Yhteiskuntavastuu

Henkilöstöön uusia osaajia

Henkilöstömme kasvoi viime vuonna reippaasti; henkilökuntaa oli vuoden loppuun mennessä 47, kun vuonna 2018 meitä oli 40. Mukaan on tullut myös kokonaan uusia nimikkeitä. Rekrytoinnit jatkuvat kuluvana vuonna. Henkilökunnan keski-ikä oli 44, mikä on 0,6 vuotta matalampi kuin aikaisempana vuotena. Rekrytoinnit ovat pitäneet keski-iän matalampana, sillä 10 vuoden aikana henkilöstön keski-ikä on noussut vain 4,5 vuodella. Rekrytoinnit ovat olleet oikein onnistuneita, ja olemme saaneet innokkaita osaajia joukkoomme. 

Vuosi oli henkilökunnalle keskimääräistä hektisempi, sillä vuosi toi mukanaan paljon uutta; perehdytimme uutta väkeä, aloitimme uuden kunnossapitojärjestelmän hankinnan, ja toki myös osakkuusyhtiömme Rohe Solutions ja Hamina LNG toivat lisää vilinää taloon.

Työtyytyväisyys hyvällä tolalla

Viime vuosien tapaan teetimme OP-Pohjolalla työtyytyväisyystutkimuksen. Arvomme olivat reilusti tutkimuksen viitearvoja korkeammalla. Esimerkiksi motivoituneita työntekoon ilmoitti meillä olevansa 87% vastaajista, kun kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 75%.

Esimiestyöskentelyyn oli tyytyväisiä 77% henkilökunnasta, vastaajien keskiarvon ollessa 57%.

Suuri osa henkilökunnastamme ilmoitti omaavansa myös hyvät elämäntavat. Työtyytyväisyysarvot ovat olleet meillä korkeita jo useampana vuonna peräkkäin.

Työtapaturmia tapahtui viime vuonna 3, kaikki niistä lieviä. Sairaspoissaolot vähenivät hieman aiempaan vuoteen verrattuna.

Olemme aloittaneet ns. ison kuvan kehittämissuunnitelman luomisen, jossa henkilöstölle tarkennettaisiin yrityksen toimintaa laajemmin, mm. miten eri verkostot toimivat. Suunnitelma valmistuu kuluvana vuonna.

Turvallisuutta ja liikunnan iloa

Viime vuoden teemanamme oli turvallisuus. Kannustimme henkilökuntaa havainnoimaan turvallisuuteen liittyviä seikkoja ja ilmoittamaan niistä. Loimme tätä varten erillisen lomakkeen sekä WhatsApp -ryhmän. Havaintoja tuli kiitettävästi, keskimäärin 2-3 havaintoa per henkilö. Havaintojen käsittelijät miettivät parannuksia turvallisuuteen ilmoitettujen havaintojen pohjalta.

Asennusorganisaatiomme sekä päivystys- ja varallaolo-organisaatio päivittävät taitojaan lakisääteisin koulutuksin vuosittain. 

Olemme pyrkineet aktivoimaan henkilökuntaa liikunnan pariin. Järjestimme viime vuonna liikuntatuokioita, mm. taukojumppaa. Urheilukentällä pidimme UKK-kävelytestin tai valinnan mukaan Cooperin testin. Viime syksynä aloitimme henkilökunnan yhteisen lentopallovuoron Neuvottoman koululla, jonne kokoonnumme töiden jälkeen kerran viikossa. 

Viime vuonna myös lähdimme porukalla Kouvolaan jääkiekkoa katsomaan. Peli innoitti mukaan niitäkin, jotka eivät aiemmin ole virkistyspäivätapahtumissa mukana olleet.

On ollut ilo huomata, että rekrytointien myötä aktiivisuus ja into liikuntaan on herännyt meillä uudella tavalla.

Yhteistyöllä tapahtuu

Haluamme olla mukana kehittämässä Haminaa osallistumalla erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja -tapahtumiin mm. Cursorin ja XAMK:n kanssa, ja tukemalla suoraan seurojen ja yhteisöjen toimintaa Haminassa.

Järjestimme yhteistyössä Karhu Voiman ja Kotkan Energian kanssa jälleen koko perheen Virrat Kaakkoon! -tapahtuman Haminassa toukokuussa. 

Tuimme viime vuonna stipendein kaikkiaan 42:n seuran ja yhteisön lapsi- ja nuorisotyötä.

Vuosi oli henkilökunnalle keskimääräistä hektisempi, sillä vuosi toi mukanaan paljon uutta.

Takaisin ylös