Energialiiketoiminta

Järjestelmäuudistuksia asiakas edellä

Vuosi 2019 oli monivaiheinen liiketoimintamme eri osa-alueilla. Toteutimme suunnitelmallisesti strategiaamme kehittäen asiakaslähtöisesti toimintojamme kohti vähäpäästöisempää Haminaa.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä, jonka avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto sujui hyvin. Asiakkaamme ovat päässeet tutustumaan uuteen järjestelmään huhtikuusta alkaen.

Lisäksi käyttöönotimme uuden online-palvelun, Oma Voiman. Oma Voiman kautta asiakkaat voivat mm. seurata energiankäyttöään.

Uutta energiatarjontaa

Maakaasumarkkinoiden avautuminen 1.1.2020 ja siihen valmistautuminen oli keskeinen teema viime vuonna. Loimme toimivat prosessit, joiden avulla voimme tarjota maakaasua myös verkkomme ulkopuolelle, niin kotitalouksille kuin teollisuuteenkin.

Alkuvuodesta 2019 valmistui uusi vihreän energian kaukolämpölaitoksemme, ja sen käyttöönoton myötä laskimme kaukolämmön hintaa. Kaukolämpöön kokonaisuutena olemme panostaneet paljon; uusi asiakkuuspäällikkö on tehnyt työtä haminalaisten parissa ja lisännyt kaukolämmön tietoisuutta. Kaukolämpöverkkoon olemme saaneetkin paljon hyviä uusia asiakkaita.

Tuulivoimatuotantomme oli ennustetunlaista vuonna 2019; säässä ei ollut suuria poikkeamia, mikä näkyi myös siinä, että sähkön hinta pysyi normaalilla tasolla.  Sen sijaan kuluvan vuoden tammikuussa koettiin kaikkien aikojen ennätys tuulivoiman tuotannossa, tuulisia päiviä oli niin paljon.

Valmistelimme nesteytetyn maakaasun eli LNG:n myyntiä osakkuusyhtiömme Rohe Solutions Oy:n kanssa. Teimme LNG:tä tunnetuksi erityisesti maakaasuverkon ulkopuolisissa kohteissa ympäri Suomea. Parhaillaan Haminan satamaan rakentuva LNG-terminaali kytkeytyy oman jakeluverkkomme lisäksi Suomen maakaasun siirtoverkkoon, lisäksi terminaaliin tulee kaksi rekkalastauspaikkaa joiden kautta LNG:tä voidaa kuljettaa myös kaasuverkon ulkopuolisiin teollisuuskohteisiin.  LNG sopii energiavaihtoehdoksi erityisesti energiaintensiiviseen teollisuuteen sekä kemianteollisuuteen.

Osakkuusyhtiöistämme Karhu Voima jatkoi voimakasta kasvuaan myös vuonna 2019.

Virolahden biokaasulaitos oli viime vuoden seisakissa, ja etsimme ratkaisuja laitoksen toiminnan kehittämiseen. Suunnittelutyö jatkuu vielä kuluvana vuonna.

Ekologisuus, uusiutuvuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä

Ekologisuus on energiavalinnassa yhä tärkeämpää. Hamina on mukana Hinku-verkostossa eli on sitoutunut päästövähennyksiin ja ilmastonmuutoksen hillintään. Oman palvelutarjontamme kautta voimme tukea Haminan ja yritysten vihreän strategian toteuttamista, tarjoamalla ympäristöystävällistä energiaa ja panostamalla uusiutuvien energianratkaisujen kehittämiseen alueella. Energian ympäristöystävällisyys kiinnostaa nykypäivänä vahvasti myös kuluttajia.  Esimerkiksi kaukolämmössä investointikustannukset pysyvät maltillisina, joten pystymme tarjoamaan kuluttajille ekologisen vaihtoehdon erittäin kilpailukykyisellä hinnalla.

Oman palvelutarjontamme kautta voimme tukea Haminan ja yritysten vihreän strategian toteuttamista.

Takaisin ylös