Vuosikertomus
Haminan Energian vuosi 2019

Rekrytoimme 10 uutta osaajaa mukaan joukkoomme

Valmistelimme LNG-terminaalin toiminnan alkamista

Kaukolämmön kysyntä kasvoi voimakkaasti

Osallistuimme moniin kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin

Kasvun kynnyksellä

     Vuotta tahdittivat uuden biolämpölaitoksemme käyttöönotto sekä Suomen maakaasumarkkinan suuri rakennemuutos vuoden 2020 alusta.

Toimitusjohtajan katsaus

LNG-terminaali on investointi tulevaisuuteen

Uskomme terminaalin tuomiin mahdollisuuksiin ja LNG:n kilpailukykyyn markkinoilla.

Lue lisää LNG-terminaalista

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Turvallisuutta ja liikunnan iloa

Pyrimme lisäämään henkilöstömme hyvinvointia mm. panostamalla turvallisuuteen ja innostamalla liikkumiseen.

Yhteiskuntavastuu

Hallituksen toimintakertomus

Tilikausi 1.1.–31.12.2019

Lue lisää

LIIKEVAIHTO t€

26 319

LIIKEVOITTO t€

1 706

OMAVARAISUUSASTE %

21,1

HENKILÖSTÖ

44
Takaisin ylös