Kasvun kynnyksellä

Eri toimintoihin rekrytoitiin kymmenen uutta osaajaa 

Vuosi 2019 oli työntäyteinen vuosi, jatkoimme käynnissä olevia projekteja ja varauduimme tuleviin uudistuksiin. Suurelta osin vuotta tahdittivat uuden biolämpölaitoksemme käyttöönotto sekä Suomen maakaasumarkkinan suuri rakennemuutos vuoden 2020 alusta. Nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintoja kehitimme osakkuusyhtiöissämme suunnitellusti.

Uuden biolämpölaitoksen käyttöönotto mahdollisti kaukolämmön hintojen alentamisen huhtikuussa, samalla hiilidioksidipäästöjen määrä väheni merkittävästi. Lisäksi teimme päätökset maakaasun kokonaishinnan ja sähkön siirtohintojen alentamisesta 1.1.2020 alkaen.

Normaalia leudompi talvi heijastui energiankulutukseen, ja sen myötä jäimme hieman budjetoidusta tuotannosta ja tuloksista. 

Vihreää kaukolämpöä uudelta biolämpölaitokselta

Maaliskuussa juhlistimme uuden biolämpölaitoksemme avajaisia. Uusi laitos korvasi Ruissalon ja Haminan varuskunta-alueen lämpölaitokset, ja samalla yhdistimme kaukolämpöverkot. Laitos käyttää energiantuotantoon eri puujakeita ja tuottaa aidosti paikallista, vihreää energiaa. 

Kaukolämpömme, kuten käytännössä muukin tuottamamme energia, on uusiutuvaa. Ilmastonmuutoksen merkkien näkyessä yhä selvempinä, on asiakkaillemme entistäkin tärkeämpää myös energian ympäristöystävällisyys. Kaukolämmön kysynnän kasvu on ollut vahvaa, ja siihen haluamme vastata panostamalla kaukolämmön tarjontaan ja verkon kehittämiseen Haminassa.

LNG-terminaali rakentuu aikataulussa

LNG:n tuontiterminaalin rakentaminen Haminan satamaan alkoi vuonna 2018, ja terminaalin on määrä olla kaupallisessa käytössä 2021. Terminaalin palvelujen sekä LNG-kaasun myyntityö ovat hyvässä vauhdissa. LNG:llä tavoitellaan merkittäviä päästövähennyksiä polttonesteitä korvattaessa, niin maalla kuin merellä. Haminan LNG-terminaalin rooli vapautuneessa maakaasumarkkinassa on merkittävä, tarjoaahan se uuden väylän tuoda maakaasua Suomeen käytettäväksi.

Kehitystyötä ja tulevaisuuden rakentamista

Olemme mukana kansallisessa Datahub-tietojärjestelmähankkeessa. Datahub on sähkön ja kaasun vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tiedot Suomen käyttöpaikoista. Yhteinen rekisteri luo pohjaa tehokkaammalle kilpailulle.

Perinteisesti teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa projekteissa, jotka hyödyttävät alueen ja meidän kehittymistämme. Viime vuonna olimme mukana Kotkan ja Haminan kehitysyhtiö Cursorin satamasidonnaisissa kehityshankkeissa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:n tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

On ollut ilo huomata, että Haminan Energia on kiinnostava kohde työnhakijoille, ja saimmekin runsaasti hakemuksia avoimiin paikkoihimme. Rekrytoinnit jatkuvat vuoden 2020 aikana erityisesti LNG-terminaalin osalta. 

Tulevaisuuden visiossamme korostuvat uusiutuva energia ja energiakaasut. Pyrimme rakentamaan tulevaisuuttamme siten, että se on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla. Arvoissamme nojaamme erityisesti yhteistyökykyyn, tuloksellisuuteen ja uusiutumiskykyyn – ne luovat mahdollisuuden muuntautua tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Visiotamme ja arvojamme pyrimme toteuttamaan kaikessa toiminnassamme. Tästä osoituksena ovat perusliiketoimintojen menestyminen ja innovatiivinen hankeportfolio kumppaneiden kanssa.

"Pyrimme rakentamaan tulevaisuuttamme siten, että se on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla."

Takaisin ylös