Verkostoliiketoiminta

LNG-terminaalin käyttöönotto lähenee

Viime vuoden tärkeimpiä fokuksia kaasun osalta olivat maakaasun myynnin avautumiseen valmistautuminen ja tänä vuonna tapahtuvaan Haminan LNG-terminaalin operatiivisen toiminnan aloittamiseen tähtäävät suunnitelmat, kuten kunnossapitojärjestelmän valinta. Aloitimme suunnittelun kaasuputkiyhteyksien rakentamiseksi terminaaliin; suunnittelun alla olivat niin korkeapaineinen yhteys Suomen kaasunsiirtojärjestelmään kuin terminaalin liittäminen Haminan Energian jakeluverkkoyhteyteen. 

Haminan LNG Oy:n terminaalin käyttöönotto lähenee, ja siihen liittyvät rekrytoinnit aloitettiin viime vuonna. Haminan Energian vastuulla on terminaalin käyttö ja kunnossapito, ja siihen liittyviä henkilöitä rekrytoimme jo viime vuonna. Jatkamme rekrytointeja vielä kuluvana vuonna. Kaikkiaan LNG-terminaali on meille iso investointi.

Vihreän energian laitos käyttöön onnistuneesti

Kevättalvella valmistui toinen suuri investointimme; uusi kotimaista puuta polttoaineenaan käyttävä kaukolämpölaitoksemme, sekä sen yhteydessä tehty Ruissalon ja keskustan kaukolämpöverkkojen yhdistäminen. Uuden laitoksen myötä pystymme nyt tarjoamaan asiakkaille ympäristöystävällistä, paikallista kaukolämpöä.

Laitoksen käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan ja olemme hyvin päässeet tavoitteisiimme; lämpöä tuotetaan laitokselta verkkoon yli 80%, ja olemme lämmöntuotannossa saaneet korvattua polttoaineita kotimaisella polttoaineella. Kaukolämpö on suurimpia kehityskohteitamme nyt ja tulevinakin vuosina, ja etsimmekin aktiivisesti yhä tehokkaampia ja ekologisempia tapoja tuottaa lämpöä verkkoon. Samalla haluamme laajentaa kaukolämpöverkostoamme. Tehokas lämmöntuotanto ja laaja verkosto mahdollistavat asiakkaillemme edulliset hinnat ja mahdollisuuden liittyä kaukolämpöön laajemmalla rintamalla.

Päivittämällä lisää käyttövarmuutta

Sähköverkkoamme päivitämme vuosittain pitkän tähtäimen suunnitelmamme mukaisesti. Suunnitelmassa toteutetaan tällä hetkellä sähköasemien saneerausta; 45-vuotiailla asemilla alkaa olla jo ikää sen verran että päivittäminen on tarpeen. Viime vuonna saneerasimme sataman kupeessa sijaitsevan Jussilan sähköaseman, ja käytännössä kaikki aseman seinien sisällä uusittiin. Seuraavaksi vuorossa on Laurilan sähköasema, jossa toteutetaan vastaavat toimenpiteet.

Lisäksi kasvatamme sähköverkkojen kaapelointiastetta ja vaihdamme ilmajohtoja maakaapeleiksi. Viimeksi muutos tehtiin Kirkkojärvellä. Kirkkojärvi on tunnetusti linnustoaluetta, joten maakaapeloinnista hyötyy myös linnusto.

Saneerauksilla haluamme pitää käyttövarmuuden hyvällä mallilla. Hetkellisesti käyttövarmuuttamme alensi kevättalvella illalla sattunut muuntamopalo keskustassa. Henkilöstömme pystyi reagoimaan tapahtumaan erittäin nopeasti myöhäisestä ajankohdasta huolimatta ja tilanne saatiin stabiloitua eli sähköt palautettua asiakkaille 6-8 tunnin kuluttua tapahtumasta. Tämä toi hyvin esiin sen, että henkilöstömme on erittäin sitoutunutta ja nopea toimimaan, kun hätätilanne iskee.

Etsimme aktiivisesti yhä tehokkaampia ja ekologisempia tapoja tuottaa lämpöä verkkoon.

Takaisin ylös