LNG-terminaali on investointi tulevaisuuteen

 

LNG eli nesteytetty maakaasu on varastoinnin tai kuljetuksen helpottamiseksi nestemäiseen muotoon muutettua maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on hajutonta, myrkytöntä, syövyttämätöntä, ja päästöiltään fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisin sillä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi alhaisemmat, kuin öljypohjaisilla polttoaineilla, eikä se ei tuota lainkaan rikkidioksidipäästöjä. Ominaisuuksiensa vuoksi LNG tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon maakaasulle erityisesti teollisuuteen, raskaaseen liikenteeseen ja merenkulkuun. LNG:n avulla on mahdollista vastata tiukentuviin päästörajoituksiin, ja tukea muutenkin ekologista toimintastrategiaa.

Näistä lähtökohdista kumpusi ajatus LNG-terminaalin rakentamisesta Haminan satamaan. Haminan LNG-terminaaliin rakentuu 30 000 kuution varastosäiliö, josta kaasua voidaan toimittaa niin Haminan Energian jakeluverkkoon, maakaasun siirtoverkkoon kuin verkon ulkopuolisille asiakkaille, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Terminaalin rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 2018. Rakentamista varten perustettiin Haminan Energian, virolaisen Alexelan sekä Wärtsilän yhteisyritys Hamina LNG Oy. Haminan Energia ja Alexela omistavat yrityksestä 46,4 % kumpikin, Wärtsilä 7 %. Terminaalin toimittaa Wärtsilä, ja Haminan Energian vastuulla on terminaalin käyttö ja kunnossapito.

Terminaalin rakentamisessa olemme edenneet alun maanrakennusvaiheesta hyvällä vauhdilla eteenpäin. Viime vuonna saimme valmiiksi mm. LNG-tankinbetonirakenteisiin liittyvät työt, alueelle sijoittuvat rakennukset, pääosan putkisilloista, ja tankin päällä olevat prosessimoduulit sekä laiturialueen muutostyöt.

Rakennustyöt jatkuvat tänä vuonna sopimusaikataulussa, ja valmistelemme parhaillaan elokuussa 2020 alkavaa terminaalin käyttöönottovaihetta. Haminan Energian vastuulla olevaan terminaalin käyttöön ja kunnossapitoon olemme varautuneet henkilöstörekrytoinnein. Rekrytointiprosessi aloitettiin viime vuonna, ja parhaillaan on menossa rekrytointien loppuvaihe. Olemme saaneet runsaasti hakemuksia, mikä on aina positiivista.

Valmistuessaan terminaali on maamme kolmas LNG-terminaali, mutta ainoa, joka on kytketty kansalliseen kaasuverkkoon. Haminan Energia rakennuttaa terminaalin jakeluverkkoyhteyttä, ja siirtoverkkoyhteyttä rakentaa Suomen kaasuverkko-operaattori Gasgrid Finland Oy. Kaasuverkkoon liittämispyyntö jätettiin Gasgrid:lle marraskuun lopulla.

Myynti herättää kiinnostusta

Terminaalin varastokapasiteetin myyntiprosessi käynnistetään kuluvan vuoden toisella kvartaalilla, tähtäimenä on aloittaa kaupallinen toiminta tammikuusta 2021 alkaen. Kapasiteetin myyntiin liittyvät valmistelevat tehtävät, kuten terminaalin kaupalliset säännöt ja tariffit, ovat parhaillaan työstössä. 

Terminaalin varastokapasiteettia myydään julkisella kuulutusmenettelyllä, jolloin kaikilla halukkailla markkinatoimijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Tariffit ja palvelut ovat kaikille samanlaiset. 

Kaupallista kiinnostusta tuntuu olevan kiitettävästi markkinoilla, joten luotamme siihen, että varastokapasiteetti saadaan myytyä, ja sen myötä liiketoiminta vakautettua käynnistysvaiheen jälkeen. 

Kaiken kaikkiaan terminaali on meille erittäin mittava investointi, ja uskomme sen tuomiin mahdollisuuksiin ja LNG:n kilpailukykyyn markkinoilla.

Valmistuessaan terminaali on maamme kolmas LNG-terminaali, mutta ainoa, joka on kytketty kansalliseen kaasuverkkoon.

Takaisin ylös