Yhteiskuntavastuu

Haminan Energia pyrkii toiminnassaan edistämään maakunnallista hyvinvointia ja elinkeinoelämää. Yhtiö tukee paikallista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Vuoden alussa aloitti toimintansa Haminan Energia Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n yhteinen yritys, Kaakon Alueverkko Oy. Kaakon Alueverkon tehtävänä on siirtää sähköä sekä ylläpitää ja kehittää alueen 110 kV:n suurjänniteverkkoa.

Tukemassa paikallista toimintaa

Haminan Energia tukee paikallista seuroissa ja yhteisöissä tehtävää nuorisotyötä, urheilua ja kulttuuria. Paikallisille aktiivista nuorisotyötä tekeville seuroille jaetaan vuosittain stipendejä toiminnan tukemiseksi. Haminan Energia on ollut tukemassa sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoota aivan alusta lähtien.

Haminan Energia on perinteisesti tukenut myös valtakunnallista kakkosluokkalaisten energiansäästöviikkoa lokakuussa toimittamalla energiaopetuspaketit oppilaille ja opettajille.

Tavoitteena hiidioksidivapaa ja omavarainen sähköntuotanto

Haminan Energia suosii kaikessa toiminnassaan ympäristöä ja luontoa vähemmän rasittavia ratkaisuja. Yrityksen kehitystyössä tähdätään uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä päästä täysin hiilidioksivapaaseen ja omavaraiseen sähköntuotantoon. Vuonna 2016 yhtiön pienasiakkaille toimittama sähkö oli sataprosenttisesti tuotettu tuulivoimalla.

Haminan sataman alueelle vuoden 2015 aikana pystytetyt, Enerconin valmistamat 3 megawatin tuulivoimalat Koirakari ja Hailikari otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2016 alussa.

Vuoden alussa käynnistyi myös biokaasulaitos Virolahden Vahterikonkankaan teollisuusalueella.

Haminan Energian biokaasua voi tankata Haminan St1-aseman yhteydessä olevasta kaasun tankkauspisteestä. Haminan Energian omat autot käyttävät polttoaineenaan biokaasua. Kaasuautojen lisäksi kalustoon kuuluu myös yksi tuulisähköllä kulkeva auto.

Hamina Energia osallistuu tuulivoima- ja bioenergia-alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja on mukana järjestämässä Kymenlaakson energianeuvontaa.

Asiakassuhteissa energiansäästöä edistetään sähköistä asiointia kehittämällä. Online-palvelut ja e-laskut säästävät aikaa ja paperia.

Asiakaspalvelutoiminnoille erillinen yhtiö

Elokuun alusta Haminan Energian asiakaspalvelu siirtyi Karhu Voima Oy:lle. Karhu Voima on asiakaspalvelutoimintoja varten perustettu erillinen yhtiö. Sen omistavat Haminan Energia ja Kotkan Energia kumpikin 50 prosentin osuudella. Haminan Energian asiakaspalvelun työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä uuteen yhtiöön.

Vuoden 2016 aikana yhtiö jalkautui ihmisten pariin esittelemällä toimintaansa kevätmarkkinoilla, Kesätuulella Haminassa -tapahtumassa sekä Wanhan Holviston joulu -tapahtumassa. Uudessa biokaasulaitoksessa järjestettiin keväällä avoimien ovien tutustumistilaisuus.

Henkilöstön määrä laski uuden palveluyhtiön myötä

Haminan Energiassa oli henkilökuntaa vuoden 2016 lopussa neljäkymmentä. Vähennystä edellisvuoteen oli yksitoista henkilöä. Tämä johtui asiakaspalvelun kahdeksan henkilön siirtymisestä Haminan ja Kotkan Energian yhteiseen palveluyhtiö Karhu Voima Oy:ön. Loput kolme työsuhdetta olivat määräaikaisia.

Neljästäkymmenestä työntekijästä viisi on naisia. Työntekijöiden keski-ikä on 43 vuotta. Suurin henkilöstöryhmä on tekninen henkilöstö.

Henkilöstön koulutuspäiviä oli 163. Pääpaino on ollut vuosittain toistuvassa työturvallisuuskoulutuksessa.

Myynnin ja talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen on työllistänyt henkilökuntaa. Henkilöstö on saanut käyttäjäkoulutusta oman osa-alueensa hallintaan.

Haminan Energialla on laaja perehdytysohjelma, jonka avulla uudet työntekijät, myös kesätyöntekijät, tutustuvat taloon ja sen toimintatapoihin. Yhteensä useamman päivän kestävä, laaja-alainen perehdytys antaa tulokkaalle perustietoja työtehtävään liittyen sekä yleistä tietoa mm. kiinteistöstä ja turvallisuusasioista.

Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää liikuntamaksujen saldokorttia. Saldokortin voivat saada vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa olevat työntekijät, henkilökohtaisen kortin arvo on enimmillään 400 euroa per vuosi. Yli puolet henkilökunnasta käyttää korttia.

Tyky-toimintaa suunnittelee ja tyky-päivien toteutuksesta vastaa tyky-työryhmä, jossa on työnantajan ja henkilöstön edustajia. 

 

 

Takaisin ylös