Verkostoliiketoiminta

Vuosi 2016 ei tehnyt poikkeusta jo vuosia jatkuneeseen trendiin edellistä keskimääräistä lämpimämmästä vuodesta. Tammikuu tosin kovine pakkasineen aloitti vuoden kunnon talvikelillä, mutta kokonaisuudessaan lämpötilapoikkeama pitkänajan keskiarvoon oli noin yksi aste lämpimämmän puolella. Lämpötilan vaikutus verkostoliiketoiminnassa on merkittävä, tarkastellaan sitten sähkö-, kaukolämpö- tai kaasuverkkojen volyymiä.

Sähköverkon saneerausinvestoinnit jatkuivat pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman jalkauttamisen suhteen ollaan hyvässä vaiheessa, määrätietoista työtä on tehty jo vuosia.

Asiakaspalvelun siirtyminen Karhu Voimalle elokuussa sujui hyvin. Verkostoliiketoiminnan osalta rajapinta asiakaspalveluun on muutoksen yhteydessä keskitetty suunnitteluorganisaatioon.

Biokaasulaitos käyntiin

Kaasuverkkoon liitetty biokaasulaitos Vahterikonkankaalla käynnistyi vuoden 2016 aikana. Ylösajovaihe on kestänyt ennakoitua pidempään, eikä tuotanto ole vielä saavuttanut suunniteltua tasoa, mutta suunta on oikea. Yhteistyö laitoksen operoinnin osalta keskiössä toimivan BioGTS Oy:n kanssa on sujunut hyvin, ja vuosi 2017 onkin tärkeä näytön paikka.

Kaasuverkon hankkeena toteutettiin esisuunnittelu erillislinjainvestoinnille Haminan satamaan. Erillislinja liittäisi tulevaisuudessa LNG-terminaalin valtakunnan siirtoverkkoon. LNG-terminaali luo myös mahdollisuuden vähäpäästöisen polttoaineen hyödyntämiseen verkon ulkopuolisille asiakkaille.

Kaukolämmön mahdolliseen tuotantoinvestointiin liittyvää tarkastelua on jatkettu sekä teknisen osuuden että mahdollisen investoinnin kannattavuuden osalta. Olemme edenneet myös nykyisen lämmöntuotannon optimointiin tähtäävässä hankkeessa vuoden 2016 lopulla. Kaukolämpöverkostoon investoidaan myös 2017, kun Tervasaaren alueen rakentaminen pääsee vauhtiin.

Tuulivoimassa keskitytään käyttöasteen ja tuotannon parantamiseen

Summan tuulipuiston voimala WT2 oli päälaakerivaurion johdosta pysähdyksissä useita kuukausia. Vaurioitunut laakeri ehti olla käytössä vain reilun vuoden. Päälaakeria vaihdettaessa roottori ja vaihteisto oli nostettava alas.

Haminan Energia on päättänyt luopua tuulivoimainvestoinneista Kymenlaaksossa. Olemassa olevan kapasiteetin käyttöasteen ja tuotannon jatkuva parantaminen sekä tuulivoimaloiden turvallisuuden kehittäminen ovat painopistealueita tuulivoiman osalta.

Asennuspalvelussa laajaa osaamista

Asennuspalvelun osuus investointi- ja kunnossapitotöiden osalta jatkaa vuosi vuodelta kasvuaan. Asentajien ennakkoluuloton ja aktiivinen asenne takaa myös jatkossa onnistuneen verkosto-omaisuuden ylläpidon, turvallisen työskentelyn ja laaja-alaisen tehtäväkentän asennuspalvelussa.

Käyttövarmuus edelleen korkealla tasolla

Käyttövarmuus on yksi tärkeä mittari, jolla Haminan Energian verkostoliiketoimintaa ja eri verkkoja mitataan. Olemme perinteisesti sijoittuneet lyhyillä keskeytysajoilla vastaavien verkkoyhtiöiden vertailussa korkealle, eikä vuosi 2016 tee poikkeusta. Sähköverkon keskeytysaika asiakkaalla oli 7 minuuttia 26 sekuntia, ja keskeytysten lukumäärä asiakasta kohden oli 0,528kpl. Kaasuverkon vastaavat luvut olivat 7 minuuttia 4 sekuntia, ja keskeytysten lukumäärä asiakasta kohden 0,008 kpl. Kaukolämmön osalta keskeytyksiä ei ollut vuonna 2016.

Takaisin ylös