Energialiiketoiminta

Uusi biokaasulaitos käyttöön ja palveluyhtiön perustaminen

Virolahden biokaasulaitoksen rakentaminen valmistui vuoden 2016 alkupuolella, ja laitos otettiin tuotantokäyttöön vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Biokaasun asiakasmyynti on aloitettu; osa asiakkaista toimittaa biojätteen Virolahden laitokselle ja ostaa jalostetun biokaasun lämmitys- tai liikennekäyttöön. Vuoden 2017 aikana yhtiö panostaa biokaasun käytön edistämiseen.

Haminan Energia Oy on panostanut päästöttömään energiaan myös osallistumalla Suomen Voiman toteuttamaan Mäkelänkankaan aurinkovoimalaan. Voimalan tuotanto myydään Karhu Voima Oy:n kautta kuluttajille.

Haminan Energia ja Kotkan Energia perustivat vuoden 2016 kesällä Karhu Voima Oy:n joka palveluyhtiönä hoitaa asiakaspalvelun keskitetysti, mutta osallistuu sähkön myyntiin omilla tuotteillaan. Haminan Energian asiakaspalvelu siirtyi Karhu Voima Oy:ön elokuun alussa, ja siirto onnistui erinomaisesti.

Sähkökulutus laski, mutta maakaasun käyttö kasvoi

Talouden taantuma näkyi vielä Haminan sähköverkon alueella, jossa sähkönkulutus oli 154 GWh (2015: 155 GWh). Haminan Energian oma sähkönmyynti laski ja oli 78 GWh vuonna 2016.

Maakaasun kulutuksen lasku Suomessa jatkui vuoden 2016 aikana ollen 24 TWh (26 TWh 2015). Markkinatilanne kaasulle oli edelleen haasteellinen; lämmin sää, alhainen sähkönhinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja kivihiilen edullisuus ovat alentaneet kaasun käyttöä CHP-laitoksissa. Lisähaasteensa toi maakaasun verotuksen kiristyminen jälleen nostaen veron 17,424 €/MWh (2015 15,44 €/MWh). Kolmas maakaasuveronkorotus peräjälkeen tapahtui 1.1.2018, jolloin vero nousi 18,614 €/MWh tasoon. Merkittävä tekijä oli myös kaasun tukkuhinnaston muutos 1.5.2016, joka nosti kaasun hankintakuluja.

Vaikka taloudellinen taantuma, maakaasun veronkorotukset ja lämmin sää näkyivät myös Haminassa, niin vastoin valtakunnallista trendiä kaasun käyttö kasvoi 3 % ollen 308 GWh (2015 299 GWh) ja samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Kaukolämmön myynti oli vuonna 2016 27 GWh (2015: 24,6 GWh).

Sataman alueelle energiaa myytiin 61,1 GWh.

Uusia järjestelmiä ja asetuksia käyttöön

Yhtiö on valmistautunut vuoden 2016 aikana NBS:n (Nordic Balance Settlement) mukanaan tuomiin muutoksiin ja on valmiina NBS-käytön aloittamiseen, joka kirjoitushetkellä on 1.5.2017.

REMIT-asetuksen mukainen toiminta on otettu yhtiössä käyttöön REMIT-asetuksen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. REMIT-asetus velvoittaa raportoimaan organisoidulla markkinapaikoilla tehdyt tukkumarkkinakaupat sekä markkinapaikoille tehdyt tarjoukset. Velvoitteena on raportoida myös muut raportoitavat tukkumarkkinakaupat.

Suomalaisten sähkönkuluttajien tiedot keskitetään jatkossa Fingridin ylläpitämään tiedonvaihtojärjestelmään, johon tallentuu tiedot 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub otetaan käyttöön näillä näkymin vuonna 2019. Kun suomalainen kuluttaja vaihtaa vuonna 2020 sähkönmyyjää, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy datahubin kautta. Tällä hetkellä tiedot sijaitsevat hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä. Suomessa on noin 100 sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkon haltijaa. Vuoden 2017 aikana yhtiön tulee valmistua käynnistämään tietokonversiohanke, jotta järjestelmät ovat yhteensopivat Datahub-hankkeen kanssa.  

Takaisin ylös