Uudistumista ja panostusta tulevaisuuteen

Perinteisistä tekniikkaan pohjautuvista toimintamalleista kohti asiakaslähtöisten palveluiden tarjontaa

Energiamarkkinoiden muutos ja Haminan Energia

Sattuneesta syystä aloitan katsauksen pohdiskelemalla, miten energiamarkkinat ja Haminan Energia ovat muuttuneet kolmenkymmenen vuoden aikana.

Energiayhtiöt ovat kolmenkymmenen vuoden aikana siirtyneet yhteiskunnan rakentamisesta asiakkaiden palvelijoiksi. Verkostojen ja tuotantolaitosten rakentamisvelvollisuus on muuttunut asiakastoiveiden ja -kokemusten laadukkaaseen täyttämiseen. Muutos on ollut valtava ja toimialalle erittäin hyvä, sillä se on hävittänyt vanhat rakenteet.

Muutoksen taustalla ovat olleet Suomen liittyminen Euroopan unioniin, kansainvälistyneet markkinat ja markkinoiden avautuminen sekä viimeisenä valtava digimurros, joka tuo kaikki palvelut ja tuotteet kaikkien saataville ajasta, paikasta ja toimijasta riippumatta.

Markkinoiden vapautuminen

Kolmekymmentä vuotta sitten markkinoita hallitsivat Imatran Voima ja suuret teolliset voimayhtiöt. Pienet yhtiöt taistelivat saadakseen murusia suurista pöydistä. Esimerkiksi Hamina oli täysin Imatran Voiman ostosähkön varassa.

Markkinat vapautettiin 1995, jolloin myös sähkön hankinta vapautui. Haminan Energia yhtiöitettiin ja alkoi voimakas oman tuotannon ja uusien liiketoimintojen rakentaminen. Perinteisen sähkön ja kaasun lisäksi tuli omaa tuotantoa, kaukolämpöä ja tietoliikennettä.

Merkittävin muutos koski liiketoimintatapaa ja -ajattelua. Se on merkinnyt siirtymistä yhteiskunnan rakentajasta asiakkaiden palvelijaksi.

Vanhassa maailmassa tärkein tavoite oli rakentaa verkkoa ja yhteyksiä kasvavalle markkinalle tekniikan laatu ja toimivuus kärjessä, toimijan määrittelemistä näkökohdista käsin. Nykyisin asiakkaan vaatimukset, tarpeet ja ylivertainen asiakaskokemus ohjaavat toimintaa. Asiakas määrittelee haluamansa palvelutason ja tuotteen laadun vertailemalla vaihtoehtoja verkossa. Vaihtoehtoja on valtavasti. Markkinoilla ei voi toimia pelkästään yhdellä tuotteella tai palvelulla. Reagointinopeus on aivan toista luokkaa kuin aiemmin ja toimialan muutos suuri.

Suurista yksiköistä hajautettuihin järjestelmiin

Muutos on ollut energia-alalle tervetullut. Alastamme on tullut laajasti kiinnostava, ja sitä seurataan tarkasti myös julkisuudessa. Kuvaavaa on sekin, että saamme toiminnastamme enemmän risuja kuin ruusuja. Energia-alaa käsitellään eri foorumeilla päivittäin. Samalla energia-asiantuntijan nimikkeellä esiintyvien määrä on kasvanut sillä seurauksella, että oikeisiin tietoihin perustuvaa rakentavaa keskustelua on välillä vaikea erottaa poliittisten tai ideologisten viestien ja päämäärien joukosta.

Avautuneet sähkömarkkinat ja eri toimijoiden tulo markkinoille on muuttanut myös tuotannon ja sähkökaupan rakenteita. On siirrytty keskitetyistä suurista yksiköistä hajautettuihin järjestelmiin. Asiakas pääsee mukaan tuottajaksi markkinoille. Tämä on avannut myös Haminan Energialle mahdollisuuden rakentaa hajautettua monipuolista tuotantoa alueellemme. Paikallisen tuotannon avulla voimme hyödyntää oman alueen raaka-aineita sekä lisätä paikallista työllisyyttä.

Tervehdyttävä muutos maakaasumarkkinoilla

Myös maakaasumarkkinat ovat vihdoin kokemassa tervehdyttävän muutoksen. Maakaasuala on ollut vuosikymmeniä yhden toimittajan ja toimijan varassa. Myös toimitus- ja huoltovarmuus ovat olleet täysin riippuvaisia tuon yhden toimitusketjun teknisestä ja kaupallisesta toimitusvarmuudesta. Toimijoilla ei ole ollut valinnan varaa kaasunhankinnassa, vaan tilanne on muistuttanut Imatran Voiman aikojen sähkön hankintaa.

Nyt tämä kaikki on muuttumassa vauhdilla. LNG-markkinat sekä EU:n tavoitteet kaasumarkkinan avaamiseksi ja kaasun infrastruktuurin vahvistamiseksi ovat käynnistyneet. Ensimmäinen LNG-terminaali on avattu Porissa, toinen on rakenteilla Torniossa, ja Haminan terminaalin rakennustyöt alkavat vuoden 2017 aikana. Viron ja Suomen välisestä Balticconnector-putkesta on myös tehty investointipäätös.

Maakaasukaupan mahdollistama uusi maakaasumarkkinalaki vahvistetaan eduskunnassa vielä kevään 2017 aikana. Haminan Energia on ollut vahvasti mukana lain valmistelutyössä, ja se tulee hyödyntämään uudet markkinat LNG-terminaalin ja LNG-kaupan avulla. Markkinat varmistavat myös kilpailukykyisen maakaasun saamisen asiakkaidemme ja energiaintensiivisen teollisuuden käyttöön.

Ilmastonmuutos on tosiasia

Markkinaympäristön lisäksi myös ilmastomme on muuttunut. Kun aloitin yhtiössämme tammikuussa 1987, Haminassa oli viiden viikon ajan yli 30 asteen pakkasjakso! Sähköverkosto oli niin suuressa ylikuormitustilassa, että jouduimme säännöstelemään asiakkaiden sähkönsaantia. Se tiesi noin kahden tunnin katkoksia asiakasta kohden! Nykyisin vastaavaa tilannetta ei voi syntyä verkostojen välityskyvyn ollessa riittävä, mutta ongelma on mahdollinen valtakunnallisen tehopulan eli sähkön riittämättömyyden aiheuttamana.

Ilmastonmuutos on kuitenkin tosiasia, ja mittaustulokset maailmalta todistavat sen voimallisuuden. Syyskuun 2016 tilastot osoittavat, että poikkeuksellisen lämpimien kuukausien sarja on globaalisti kestänyt jo yli vuoden ajan. Kesäkuuta 2016 lukuun ottamatta jokainen kuukausi lokakuusta 2015 syyskuuhun 2016 on ollut globaalisti lämpimämpi kuin mittaushistorian siihen asti lämpimin kuukausi. Lokakuu, marraskuu ja joulukuu olivat toiseksi lämpimimmät kuukaudet mittaushistoriassa. Vuosi 2016 oli kokonaisuudessaan historian lämpimin, ja edellinen ennätys tehtiin sitä edeltävänä vuonna.

Haminan Energia on ottanut ilmastohaasteen tosissaan vastaan. Tavoitteemme mukaisesti olemme jo vuosia panostaneet energian säästöön, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja ennen kaikkea päästöttömiin lähteisiin.

Biokaasulaitos Virolahdella on hieno osoitus maatalouden, teollisuuden ja yhteiskunnan jätteiden kierrättämisessä takaisin raaka-aineiksi, lannoitteiksi tai liikennepolttoaineeksi. Nyt voit ajaa autolla ilman päästöjä ja oman paikkakunnan energialla. Myös Virolahden kunta on oivaltanut, miten tärkeää on siirtää tämä ekologinen ajattelu myös tuleville polville.

Elokuussa 2016 vihittiin Mäkelänkankaan aurinkovoimala, jonka tarkoituksena on selvittää tuulen ja auringon yhteistuotantomahdollisuuksia. Tulevaisuuden kehitysmahdollisuutena on aurinko-, tuuli- ja biokaasuenergian yhdistäminen varastoitavaksi synteesikaasuksi.

Haminan Energia muutoksessa mukana

Haminan Energia on myös omassa toiminnassaan panostanut energiansäästöön ja päästövähennyksiin. Olemme asettaneet toimintajärjestelmässämme jo vuosia energiansäästön ja ympäristötavoitteet yhdeksi kulmakiveksemme. Yhtiömme on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, ja olemme myös mukana Kymenlaakson energianeuvonnassa. Kaikki omat toimintomme käyttävät omaa, paikallista, uusiutuvaa ja päästötöntä tuulivoimaa. Tuotamme jo nyt omalla, päästöttömällä tuulisähköllä puolet myymästämme sähköstä ja olemme mukana myös päästöttömässä ydinvoimassa. Ajoneuvokalustomme käyttää omaa, paikallista, päästötöntä, kierrätyspolttoaineesta valmistettua biokaasua. Hiilijalanjälkemme on tältä osin jopa negatiivinen.

Hallinnollisessa työssä tietotekniikan kehitys on myös ollut valtavaa. Alussa käytössä olivat kankeat tekstinkäsittelyohjelmat, Lotus 1-2-3-taulukkolaskentaohjelma sekä ”raahattava” Mobiran matkapuhelin. Ei ollut sähköpostia eikä internetiä. Henkilöiden tavoitettavuus ja reagoinnit tapahtuivat muutaman päivän tarkkuudella. Sopimukset lähetettiin postin välityksellä tai faxilla.

Nyt meidän on oltava tavoitettavissa ja läsnä sosiaalisen median eri yhteisöissä joka hetki. Kaikki valvonta-, mittaus- ja raportointitoiminnot tapahtuvat verkon yli sähköisesti ja reaaliaikaisesti. Sähkölaskut siirtyvät mittarilta automaattisesti asiakkaiden verkkopankkeihin. Asiakas voi seurata kulutustaan reaaliaikaisesti. Sopimukset, kilpailutus ja toimittajan vaihto tehdään verkon yli. Uutiset ja tiedotus tapahtuvat reaaliaikaisesti. Jos et heti kommentoi tai uutisoi, olet auttamattomasti myöhässä.

Haminan Energia on ollut muutoksessa mukana ja muuttunut myös tietoliikenneoperaattoriksi, joka tarjoaa laajakaistan lisäksi TV-palveluita, kameravalvontaa ja tallennustilaa asiakkailleen. Henkilöstölle kulttuuri- ja toimintatapamuutos on ollut valtava.

Asiakaspalvelussa pyrimme vastaamaan toimialan digimurrokseen ja uusien asiakaslähtöisten energiapalveluiden saatavuuteen kesällä perustetun, yhdessä Kotkan Energian kanssa omistetun Karhu Voima palveluyhtiön kautta. Karhu Voima tarjoaa nykyaikaiset palvelukanavat verkkokauppoineen ja energiapalveluineen sekä alueen edullisimmat energiahinnat asiakkaillemme.


Yhteenvetona olen hyvin tyytyväinen Haminan Energiassa tapahtuneeseen muutokseen. Lähivuosina olemme omavaraisia sähkön-, lämmön- ja kaasunhankinnassa. Panostuksemme tuulivoimaan, biokaasuun, LNG-liiketoimintaan, ydinvoimaan, aurinkoenergiaan sekä maalämpöön ovat Suomen ilmastotavoitteiden sekä poliittisen strategian mukaisia. Monipuolinen tuotevalikoimamme ja osaava henkilöstömme takaavat sen, että yhtiöllämme on hyvät tulevaisuuden näkymät.

Kiitän asiakkaitamme, sidosryhmiä ja henkilöstöä Haminan Energian yhteisestä rakentamisesta sekä toivotan onnea ja menestystä tulevaisuuteen.

Timo Toikka
toimitusjohtaja

Takaisin ylös