Biokaasulaitos tekee kiertotaloudesta totta

Haminan Energia teki energiantuotannossaan uuden aluevaltauksen, kun yhtiö aloitti vuoden 2016 loppupuolella biokaasun säännöllisen tuotannon. Virolahden Vahterikonkankaalla sijaitsevan laitoksen kolme reaktoria tuottavat kaasuverkkoon vuodessa noin 15–20 gigawattituntia puhdasta biokaasua täydessä tuotannossa.

Kaasu soveltuu liikenteen polttoaineeksi sekä sähkön ja lämmöntuotantoon. Biokaasulaitos täyttää kolme tavoitetta: se tuottaa puhdasta kotimaista energiaa, korvaa tuontienergia maakaasua ja luo työtä kotiseudulle.

Suomalaisen cleantechin käyntikortti

Vahterikonkankaan biokaasulaitoksella käytetään tuotantomenetelmänä kuivamädätystä. Laitoksen toimittaja on kotimainen BioGTS Oy. Voimalaluokan tuotantolaitos on herätti heti suurta kiinnostusta, ja alan ihmisiä eri puolilta maailmaa vierailee Vahterikonkankaalla usein.

Kuivamädätys on tuotantomenetelmänä yleistymässä kovaa vauhtia. Sillä on monia etuja perinteisempään märkämädätykseen verrattuna. Kuivamädätyslaitoksen investointi- ja käyttökustannukset ovat alhaisemmat, nettoenergiasaanto ja hygieeninen laatu on parempi, eikä tuotannosta synny jätevesiä.

Jätteestä puhdasta energiaa

Raakasyötteenä käytetään Etelä-Kymenlaakson alueelta saatavaa, teollisuuden sivuvirtoina syntyvää biojätettä sekä kauppojen ja keskuskeittiöiden biojätettä. Nämä muodostavat noin kaksi kolmannesta raaka-aineesta. Loppukolmannes on lähialueen viljelijöiden tuottamaa bionurmea. Vuodessa laitos käsittelee arviolta 19 000 tonnia raakasyötettä.

Noin kolme viikkoa kestävän prosessin tuloksena syntyy raakakaasua, joka jalostetaan noin 97–98 prosentin metaanipitoisuuteen poistamalla siitä hiilidioksidi.

Kaikki kuiva-aines ei hajoa mädätyksen aikana. Koska biokaasuprosessi on suljettu, jäännöksessä säilyvät raaka-aineen sisältämät ravinteet, kuten typpi ja fosfori. Siksi se on hyvää lannoitetta, joka sopii myös luomuviljelyyn.

Vahterikonkankaan biokaasulaitoksen vuosituotanto riittäisi noin 1 500 kaasuauton liikennepolttoaineeksi. Biokaasua voi tankata Haminan Energian tankkauspisteestä ST1-asemalla Poitsilassa. Virolahdelle on vuoden 2017 aikana tulossa oma tankkausasema.

Biokaasulla sekä luomulannoitteella on hyvä menekki. Laitokselle olisi tulossa enemmän raaka-ainetta kuin laitos pystyy käsittelemään. Tästä johtuen biokaasulaitosta laajennetaan kahdella lisäreaktorilla vuoden 2017 aikana.

Kaikki kiertää

Biokaasu on kotimaista energiaa. Se vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja luo työtä. Biokaasua tehdään uusiutuvasta raaka-aineesta, omista jätteistämme ja energiakasveista. Tuotannossa syntyneet sivutuotteet voidaan hyödyntää luomuviljelyyn kelpaavana lannoitteena. Biokaasu on myös ympäristöystävällistä ja turvallista energiaa. Tunnetuista liikennepolttoaineista se tuottaa vähiten lähipäästöjä. Jalostetussa biokaasussa ei ole rikkiä eikä raskasmetalleja, ja typenoksideja siinä on erittäin vähän.

Jätteen kierto uudelleen energiaksi avaa kokonaan uusia näköaloja energiantuotannon, jätehuollon, maatalouden ja ruoantuotannon väliselle yhteistyölle. Biokaasutuotanto tukee kestävää yhteiskuntaa ja tekee kiertotaloudesta täyttä totta.

 

 

Takaisin ylös