Yhteiskuntavastuu

Käyttövarmuuden ylläpitäminen poikkeustilanteissakin tärkeää

Vuonna 2020 koronapandemia toi haasteita työntekoon ja asiakaspalveluun ympäri maailman. Myös meillä riskit sairastumisesta haluttiin minimoida toiminnan jatkuvuuden ja energiayhtiölle keskeisen huoltovarmuuden ylläpitämiseksi, joten siirryimme etätyöntekoon siltä osin kuin mahdollista. Vierailut yhtiön toimitiloissa ja laitoksissa sallittiin vain välttämättömimmissä tapauksissa tarpeelliset turvatoimet huomioiden. 

Kaikille etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista; käyttö-, kunnossapito- ja rakennustyö edellyttää työskentelyä työkohteissa. Asennuspalveluhenkilöstö jaettiin meillä pienryhmiin, keskinäistä kanssakäymistä rajattiin ja näillä keinoin saimme hallittua hyvin altistumis- ja sairastumisriskejä. Asiakaskäynneillä huolehdimme tarvittavista suojista ja turvaväleistä.

Uusia palveluja asiakkaille

Haminan Energian asiakkailleen tarjoama palveluvalikoima säilyi monipuolisena haastavasta vuodesta huolimatta. Asiakkaillemme toimme myös viime vuonna kokonaan uusia palveluita, mm. huolettoman kaukolämmön avaimet käteen -toimituksen, josta olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailtamme. Oma valokuituverkkomme ja Haminetti-palvelumme tukevat asiakkaidemme työntekoa ja vapaa-aikaa, sekä mahdollistavat kattavasti myös etätyön edellyttämät tietoliikenneyhteydet. 

Maakaasumarkkinoiden avautuminen vuoden 2020 alussa näkyi meillä asiakasvaihtoina erityisesti yrityspuolella eli saimme uusia yritysasiakkaita muilta verkkoalueilta, mutta osa oman jakeluverkkomme asiakkaista myös hankki maakaasunsa muilta toimijoilta. Yrityksille ja teollisuudelle Haminan Energia on luotettava kumppani, jolla on vuosikymmenten kokemus kaasunhankinnasta ja -jakelusta. Toimimme kattavasti avautuneessa kaasumarkkinassa shipperin, tasevastaavan ja jakeluverkonhaltijan roolissa. 

Asiakkaita palvelimme sähköisesti mm. Oma Voima -onlinepalvelulla, josta voi mm. tarkistaa oman energiankulutuksen ja laskutietoja. Viestintää hoidimme toki myös kirjeillä, Hehku-asiakaslehdellä, kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa.  

Maksuhelpotukset ja sää näkyivät taloudessa

Viime vuonna koronan kurittaessa kotitalouksia, päätimme olla perimättä toukokuun sähkön siirto- ja energiamaksuja asiakkailtamme. Tämä päätös sekä lauha sää yhdistettynä biokaasun tuotannon alasajoon ja laitoksen sulkemiseen näkyivät laskeneina talouslukuina. Tilanteemme on kuitenkin vakaa eikä esim. merkittäviä luottotappioriskejä ole tunnistettu.

Energiayhtiölle on tärkeää pystyä ennakoimaan tulevaa energiankysyntää ja tarjota asiakkailleen uudistuvia ratkaisuvaihtoehtoja keskellä suurta energiamurrosta. Yhtiömme toimii paikallisena energianjakelijana ja kansallisena toimijana maakaasun myynnissä. Olemme osaltamme mahdollistamassa alueen luonnollista kasvua kehittämällä energiaverkostojamme ja palvelutarjontaamme niin, että Hamina tarjoaa kilpailukykyiset toimintaedellytykset uusille yrityksille ja houkuttelevan asuinympäristön ihmisille maailmanluokan pikkukaupungissa.

Tuimme paikallista hyvinvointia ja vihreää energiaa

Koronapandemian vuoksi kaikki suuret yleisötapahtumat peruttiin niin Haminassa kuin muuallakin. Olimme kuitenkin huhtikuussa mukana järjestämässä Energiapolku-ulkoilutapahtumaa Haminaan, jolla pyrittiin tuomaan liikunnan iloa turvallisesti kaikille alueen asukkaille haastavan ajan keskellä. Toimimme aktiivisena jäsenenä kaupungin HINKU-työryhmässä; HINKU on hiilineutraalisuuteen tähtäävien kuntien verkosto, joka on asettanut tavoitteekseen 80 % päästövähennyksen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.  Esimerkkinä ympäristökuormitusta vähentävistä toimistamme mainittakoon biopohjainen vihreän kaukolämmön tuotanto ja tuottamamme kaasutankkaus- ja sähkölatausratkaisut liikennepäästöjen hillitsemiseksi. Lisäksi olemme mukana Kymenlaakson energianeuvonta -palvelussa ja tarjoamme yhteistyön kautta maksutonta energianeuvontaa alueemme asukkaille.

Viime vuonna päätimme tukea lahjoituksellamme Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n kautta Lappeenrannan Teknillisen yliopiston perustamaa energiavarastoinnin professuuria, joka sijoittuu Kymenlaaksoon kuluvan vuoden alussa. Tämä energiavarastoteknologiaan keskittyvä viisivuotinen hanke sopii teemaltaan paitsi maakuntastrategiaan, myös oman toimintastrategiaamme. Sijoittuuhan Haminan satama-alueelle vielä kuluvan vuoden aikana kaupalliseen käyttöön tuleva LNG-terminaali, joka voidaan nähdä paitsi uutena valtakunnallisena kaasun syöttöpisteenä myös valtavana energiavarastona.

Uusiutuvan energian käyttö ja ekologisuus ovat tärkeäitä tavoitteita strategiassamme, ja etsimme jatkuvasti uusia keinoja tuottaa lämpöä ja energiaa ekologisesti mm. hukkalämpöjä hyödyntämällä. Omalta osaltamme olemme mukana toteuttamassa Haminan ympäristöstrategiaa.

Henkilöstömäärä kasvussa ja tyytyväisyys jatkui hyvänä

Henkilöstömme määrä oli viime vuonna 56 – saimme mukaan uutta henkilöstöä LNG-terminaalin käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön rekrytointien myötä sekä vahvistimme myyntitiimiämme. Yhtiöstä eläköityi yksi henkilö.

Mittasimme henkilöstön työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä viime vuoden lopulla uuden kumppanin, Taloustutkimuksen, kanssa. Kokonaistyytyväisyys oli erinomainen: 4,28/5. Erittäin tyytyväistä henkilöstömme oli esimiestyöskentelyn, työilmapiirin sekä johtamisen ja toimintatapojen osa-alueisiin. Parannettavaa meillä on koulutuksen ja palkitsemisen osa-aluilla. Työturvallisuus oli viime vuonna hyvällä tasolla ja säästyimme vakavilta työtapaturmilta.

Koronan vuoksi yhteisiä henkilöstötapahtumia ei voitu järjestää, lukuun ottamatta syyskuista iltapäivää koko henkilöstön yhteisen päivällisen ja mölkky-turnauksen merkeissä. Nautimme tuosta pienestä hauskasta hetkestä, varsinkin kun saimme mukaan kesällä taloon tulleet uudet LNG-terminaalilla työskentelevät henkilöt eli hekin pääsivät tutustumaan muihin työntekijöihin. Tällaisina poikkeuksellisina aikoina kaikki keinot sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi, henkilöstön tukemiseksi sekä työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi pyritään hyödyntämään.

Tuimme lahjoituksellamme Lappeenrannan Teknillisen yliopiston perustamaa energiavarastoinnin professuuria, joka sijoittuu Kymenlaaksoon kuluvan vuoden alussa.

Takaisin ylös