Muuttuva maailmamme

Energiavuotta 2020 leimasivat äärimmäisen lauha sää ja alkuvuodesta vauhtiin päässyt Covid-19- eli koronapandemia. Muutosten ja haasteiden keskellä Haminan Energian visio on kuitenkin vahvistunut entisestään; haluamme olla uusiutuvan energian edelläkävijä. 

Vuosi alkoi ja päättyi hyvin lauhana, pakkasia emme juuri nähneet koko vuonna vaan talvi tuli vasta alkuvuodesta 2021. Lauha sää näkyi luonnollisesti myös vuoden 2020 liikevaihdossamme, joka jäi merkittävästi suunniteltua pienemmäksi. Kannattavuuteemme sillä ei kuitenkaan ollut juuri vaikutusta. Talouteemme sen sijaan heijastui merkittävällä tavalla Virolahdella sijaitsevan biokaasun tuotantolaitoksemme sulkeminen loppuvuonna 2020.  

Alkuvuodesta rantautunut koronavirus vaikutti maailmanlaajuisesti energiahyödykkeiden maailmanmarkkinahintojen heilahteluina ja jopa romahtamisena, mikä loi epävarmuutta. Epävarmoina aikoina energiayhtiöiden riskienhallinnan merkitys korostuu, niin tuotannon kuin myynnin osalta. Haminan Energialla suoranaiset koronapandemian taloudelliset vaikutukset ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi. 

Vuoden aikana alensimme energiahintojamme useamman kerran. Alensimme maakaasun kokonaishintaa ja sähkön siirtohintoja 1.1.2020, sekä pandemian pahimpana aikana 2020 toukokuussa vapautimme sähkönsiirtoasiakkaamme siirtomaksuista kuukaudeksi. Merkittävänä tulevaisuuttamme elvyttävänä toimenpiteenä päätimme lakkauttaa tulostamme aiempina vuosina rasittaneen tappiollisen biokaasulaitoksen Virolahdella. Konkurssiin menneen laitostoimittajan teknologia ei ollut toimivaa, ja eteenpäin ei olisi päästy millään muotoa kannattavasti. Vuoden aikana luovuimme myös Karhu Voimasta ja sen myötä kovin kilpaillusta sähköenergian myynnistä.

Korona näkyi omassa työskentelyssämme etätyöhön siirtymisenä niiltä osin kuin oli mahdollista. Asennushenkilöstömme jaettiin pienryhmiin, jotta saimme minimoitua riskit koronaan sairastumisesta. Nämä varotoimet jatkuvat kuluvana vuonna.

Vihreälle energialle riittää kysyntää

Vuosi 2020 toi mukanaan myös kiinnostavia mahdollisuuksia, kun maakaasumarkkinat vapautuivat 1.1.2020. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voimme myydä kaasua oman verkostomme ulkopuolella, ja vastaavasti toiset toimijat voivat myydä kaasua meidän verkostomme alueella. Kaasu on kysyttyä erityisesti teollisuudessa ja keskitetyssä lämmöntuotannossa, joissa se toimii hyvänä murrosajan polttoaineena perinteisten luontoa kuormittavampien polttoaineiden kuten öljyn ja kivihiilen käytön vähentyessä. Varauduimme kaasumarkkinoiden vapautumiseen edellisvuoden 2019, ja vuosi 2020 oli kaasun myynnin osalta työteliäs. Saimme lupaavasti uusia asiakkuuksia, mutta toki jonkin verran menetettiin myös muille toimijoille. Kaasun myynnin hedelmät kerätään vasta kuitenkin kuluvana vuonna; tälle vuodelle on tulossa merkittävä lisäys kaasun myyntivolyymiin.

LNG-osakkuusyhtiömme Hamina LNG ja Rohe Solutions tekivät paljon työtä LNG-terminaalin rakentamisen ja kaasun myynnin saralla. Terminaalin kaupallinen käyttö on tavoitteena vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2019 valmistunut kotimaista puuta polttoaineenaan käyttävä biolämpölaitoksemme on toiminut erinomaisesti, ja kaukolämmön kysyntä jatkoi viime vuonna kasvuaan. Olemme konvertoineet sekä omia kuluttajapuolen kaasulämmityskohteita että Haminan kaupungin kohteita kaasulämmityksestä tähän biopohjaiseen lämpöön. Tavoitteenamme on hyödyntää tulevaisuudessa myös eri teollisuudenalojen hukka- ja ylijäämälämpöä kaukolämpöverkostossamme.

Uusiutuvan ja kestävästi tuotetun energian kysyntä ja tuotanto kasvavat rinta rinnan. Vähähiilisyys on digitalisaation rinnalla yksi aikamme merkittävistä megatrendeistä. Ilmastonmuutoksen merkkien ollessa ilmeiset, yhä useammalle energian kuluttajalle on tärkeää, että energiaa tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Haminassa etumme on, että käytännössä kaikki tuottamamme sähkö on jo uusiutuvaa.  

Tulevaisuuden visiossamme korostuvat uusiutuva energia ja energiakaasut. Pyrimme rakentamaan tulevaisuuttamme siten, että se on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla. Arvojamme ovat tuloksellisuus, yhteistyökyky sekä uusiutuvuus. Visio ja arvomme eivät ole meille vain sanoja, vaan pyrimme toteuttamaan niitä kaikessa mitä teemme. Tästä osoituksena perusliiketoimintojen menestyminen ja innovatiivinen hankeportfolio kumppaneiden kanssa. 

Tulevaisuuden visiossamme korostuvat uusiutuva energia ja energiakaasut.

Takaisin ylös