Yhteiskuntavastuu

Konkreettisia tekoja

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja. Yhtiömme on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, johon alallamme kuuluu sekä energiantuotannon että energiapalveluiden toimenpideohjelmat. Niissä ohjataan muun muassa sähkönsiirtoa, -jakelua ja vähittäismyyntiä sekä kaukolämpöä ja -jäähdytystä.

Yhteisiä sopimuksia tarvitaan, sillä ilmaston lämpeneminen jatkuu ja jatkui myös vuonna 2017. Keskilämpötila oli jälleen korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Olemme useiden vuosien ajan edistäneet energiansäästöä, kierrätystä, uusiutuvan energian sekä päästöttömien lähteiden käyttöä. Käytämme omaa paikallista tuulivoimaa ja tuotamme tuulisähköllä puolet myymästämme sähköstä.

Myös kesällä tehty LNG-sopimus vahvistaa yhteiskuntavastuutamme. LNG (liquefied natural gas) on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa tie- ja meriliikenteen sekä lämmityksen polttonesteitä. Siitä ei tule lainkaan rikkioksidipäästöjä, ja se täyttää tiukentuvat hiukkas-, typenoksidi-, ja hiilidioksidipäästöjen rajoitukset.

Haminan Energian omat autot käyttävät biokaasua. Kaasuautojen lisäksi kalustossamme on tuulisähköllä kulkeva auto.

Olemme myös mukana järjestämässä Kymenlaakson energianeuvontaa.

Koemme toteuttavamme yhteiskuntavastuutamme myös työllistämällä paikallista väestöä. LNG-terminaalin tulo Haminaan tuo rakennustöitä sadalle ihmiselle. Valmistuttuaan terminaali työllistää 10–15 ihmistä ja kerrannaisvaikutuksineen arviolta 50.

Toimimme alueella muutoinkin aktiivisesti. Tuimme jälleen nuorisotyötä, urheilua ja kulttuuria paikallisten seurojen kautta. Teimme yhteistyötä koulujen kanssa etenkin energiansäästöviikon aikana.

Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta lukuisilla koulutuksilla. Vuoden 2017 aikana koulutuspäiviä oli kaikkiaan 137, noin 3,5 päivää henkeä kohti.

Koko henkilökunnalle suunnattua koulutusta olivat esimerkiksi hätäensiapu- ja EU-tietosuoja-asetuskoulutus. Näiden lisäksi järjestimme muun muassa sähkö- ja maakaasuverkon sekä turvallisen tuulivoimalatyöskentelyn koulutuksia.

Henkilökuntamme määrä oli vuoden lopussa 37, josta naisia 6 ja miehiä 31. He kaikki olivat vakituisessa suhteessa. Henkilöstömme keski-ikä vuoden lopussa oli 43,5 vuotta.

Takaisin ylös