Verkostoliiketoiminta

LNG-toimituksille jo ensimmäinen sopimus

Haminan Energia on selvittänyt mahdollisuutta nesteytetyn maakaasun eli LNG:n (liquefied natural gas) mahdollisuuksia yhtiössämme jo pitkään.

Virolaisen Alexela-konsernin kanssa uutta liiketoimintaamme varten perustettu yhteisyritys, Hamina LNG Oy:n, teki kesäkuun lopulla investointipäätöksen, jossa sovimme LNG-terminaalin rakentamisesta. LNG-Terminaalin toimittajaksi Hamina LNG Oy valitsi Wärtsilän. Wärtsilä aloitti maanrakennustyöt uutta LNG-terminaalia varten Haminan satamassa, ja maantäyttö jatkuu kesäkuulle 2018 asti.

Kiinnostus LNG:tä kohtaan on kasvanut ympäristöarvojen korostuessa ja meriliikenteen etsiessä ekologisempia polttoaineita. LNG on lisäksi hyvin kilpailukykyinen polttoaine.

Lokakuussa pääsimme tiedottamaan, että Hamina Energian ensimmäinen LNG-toimitussopimus on tehty One1-yrityksen kanssa Nokian Raskaiden Renkaiden Lieksan sopimusvalmistustehtaalle.

Päätimme myös uuden kiinteän polttoaineen laitoksen rakentamisesta Satamantien varteen. Laitos alkaa tuottaa kaukolämpöä purulla, hakkeella ja turpeella. Vihreän kaukolämmön tuotanto käynnistyy vuoden 2018 aikana.  Yhdistämme samalla kaukolämpöverkostot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tervasaareen nousee uusi asuin- ja palvelualue, jonne rakensimme kaukolämpöverkkoa kesän aikana.

Asennuspalveluissa jatkoimme aiemmin päätettyä linjaamme huolehtia henkilöstön monipuolisesta osaamisesta. Henkilöstöä koulutettiin aktiivisesti.

Meille on tärkeää, että asentajamme pystyvät tekemään yhtä lailla sähkönsiirto- ja maakaasunsiirtoasennuksia kuin vaikkapa tuulivoimaloiden huoltoa. Teimme viime kesänä ensimmäisen suuren sähköverkkoinvestoinnin omin voimin ilman alihankkijaa.

Verkostomme käyttövarmuus säilyi hyvänä, vaikka loppuvuonna ympäri Suomea sähkönjakelussa oli ongelmia tykkylumen kaadettua puita ja oksia sähköverkkojen päälle. Omalta osaltamme kävimme verkostoamme läpi ja selvitimme, kuinka voimme parantaa käyttövarmuutta yhä lisää. Sähköverkostostamme yli 70 prosenttia kulkee jo kaapeloituna maan alla.

Verkoissamme siirrettiin kaasua 235 GWh, sähköä 160 GWh ja kaukolämpöä 26 GWh.

Sähköverkon keskeytysaika (SAIDI) asiakkaalla oli 23,8 minuuttia. Kaasuverkolla keskeytysaika oli 25 minuuttia ja keskeytyksiä asiakasta kohden 0,04 kappaletta. Kaukolämmössä ei ollut keskeytyksiä 2017.

Takaisin ylös