Vuosikertomus
Haminan Energian vuosi 2017

LIIKEVAIHTO t€

29 525

LIIKEVOITTO t€

1 866

OMAVARAISUUSASTE %

21,1

HENKILÖSTÖ

39

Suuria päätöksiä ja uudistuksia

Vuosi 2017 oli Haminan Energialla suurten päätösten ja uudistamisen aikaa.

LNG on meille tulevaisuudessa yksi pääliiketoiminnoistamme. Terminaalin on määrä valmistua 2020 loppuun mennessä ja sen myönteiset vaikutukset yhtiöön sekä Haminan kaupunkiin arvioidaan olevan merkittävät.

Kulunut vuosi oli yhtiön perustoimintojen, tuotannon, siirron ja myynnin osalta hyvä. Keskustelu ilmaston lämpenemisestä ja energiasta oli vilkasta eri foorumeilla. Alan toimijoilla on ilmastonmuutoksen torjuntaan edelleen laaja yhteinen halu, ja myös media piti esillä uusiutuvan energian teemaa.

Markku Tommiska
toimitusjohtaja

Kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä kumppanuuksilla

Energia-alalla menestyäkseen on oltava yhä kilpailukykyisempi ja kustannustehokkaampi. Haminan Energiassa keinomme vastata haasteeseen on yhteistyökonseptien hakeminen kumppaneiden kanssa.

Lue tarkemmin

Liiketoiminta-alueet

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (%)

Haminan Energia panostaa toiminnassaan energiansäästöön ja päästövähennyksiin. Toimintavuonna laajennettiin Virolahden biokaasulaitosta. Yhtiö on mukana myös Mäkelänkankaan aurinkovoimalassa yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa.

Konkreettisia tekoja

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja. Yhtiömme on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, johon alallamme kuuluu sekä energiantuotannon että energiapalveluiden toimenpideohjelmat. Niissä ohjataan muun muassa sähkönsiirtoa, -jakelua ja vähittäismyyntiä sekä kaukolämpöä ja -jäähdytystä.

Yhteiskuntavastuu

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä hallituksen kokoonpano ja hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Lue lisää

Tilinpäätös 2017

Tilikausi 1.1.–31.12.2017

29 525

LIIKEVAIHTO

1 866

LIIKEVOITTO

6,3

LIIKEVOITTO-%/lvv

Takaisin ylös