Suuria päätöksiä ja uudistuksia

Vuosi 2017 oli Haminan Energialla suurten päätösten ja uudistamisen aikaa.

Kesällä teimme yhdessä kumppanimme Alexelan kanssa investointipäätöksen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamisesta Haminan Satamaan.

Terminaalia ryhdytään rakentamaan vuoden 2018 aikana, mutta maanrakennustyöt ovat alkaneet jo syksyllä 2017. Päälaitetoimittajaksi valitsimme Wärtsilän, joka myös johtaa maanrakentamista.

LNG on meille tulevaisuudessa yksi pääliiketoiminnoistamme. Terminaalin on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä ja sen myönteiset vaikutukset yhtiöön sekä Haminan kaupunkiin arvioidaan olevan merkittävät.

Kulunut vuosi oli yhtiön perustoimintojen, tuotannon, siirron ja myynnin osalta hyvä. Keskustelu ilmaston lämpenemisestä ja energiasta oli vilkasta eri foorumeilla. Alan toimijoilla on ilmastonmuutoksen torjuntaan edelleen laaja yhteinen halu, ja myös media piti esillä uusiutuvan energian teemaa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen kuuluu kaikille. Energia-alalla on tähän monia eri keinoja, kuten päästökauppa, energiatehokkuustyö sekä uusiutuvan energian käyttöönotto.

Haminan Energiassa olemme sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen ja panostamme vahvasti uusiutuvaan energiaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alalla monin tavoin. Kun talvet ovat leutoja, lämmön- ja sähkönkulutus pienenevät. Sään ääri-ilmiöt vastaavasti tuovat vastoinkäymisiä, kuten tykkylunta tai voimakkaita tuulia. Meidän etumme Haminassa tosin on suurimmaksi osaksi maan alle kaapeloitu verkostomme.

Kansallisilla energiamarkkinoilla jatkui matalasuhdanne, tuottajahinnat pysyivät alhaisella tasolla ja kuluttajahinnoissa kilpailu on kovaa.

Energia-alan kilpailussa käy yhä tärkeämmäksi kyky palvella asiakkaita. Oma asiakaspalvelumme siirtyi Kotkan Energian kanssa perustettuun yhteisyritykseen, Karhu Voimaan, vuoden 2016 lopussa.

Olemme pyrkineet antamaan oman panoksemme Karhu Voiman kehittämisessä, jotta asiakaskokemukset olisivat parhaat mahdolliset. Asioinnin on oltava helppoa ja nopeaa sekä laskutuksen selkeää.

Yhä useammalle asiakkaalle on tärkeää, että energiaa tuotetaan ekologisesti uusiutuvista energialähteistä. Haminassa etumme on, että yli puolet myymästämme sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Myös tuottamamme biokaasun määrä kasvoi, ja vuoden 2017 kuluessa laajennusinvestointimme biokaasulaitoksellamme Virolahdella eteni hyvin.

Olemme mukana myös aurinkoenergian tuotannossa osuudellamme Mäkelänkankaan aurinkovoimalasta. 

Kuluneen vuoden aikana uudistimme visiomme ja arvomme. Visiossa korostuvat uusiutuva energia ja energiakaasut. Pyrimme rakentamaan tulevaisuuttamme siten, että toimintamme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla. Arvojamme ovat tuloksellisuus, yhteistyökyky sekä kestävyys ja uusiutuvuus.

Visio ja arvomme eivät ole meille vain sanoja, vaan pyrimme toteuttamaan niitä toiminnassamme päivittäin, yhteistuumin.

Takaisin ylös