Energiaosaaminen tiivistyy Haminaan 

Hamina on vahvasti vihreän energiantuotannon ja -osaamisen keskus, joka kehittyy kansainvälisten megatrendien siivittämänä. Haminan Energialle asema on otollinen; sähköä tarvitaan niin digitalisaatioon kuin muidenkin palveluiden kehittämiseen ja laajentamiseen.

Maailmanlaajuisesti on nähtävissä kaksi suurta megatrendiä: digitalisaatio ja pyrkimys vähähiilisyyteen. 

Digitalisaatio näkyy mm. työnteon ja palveluiden siirtymisenä yhä enemmän verkkoon, ja sähköisten palveluiden kasvamisena ja monipuolistumisena.

Vähähiilisyydessä puolestaan pyritään suosimaan uusiutuvaa energiaa ja sähköistämään toimintoja esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergiaa käyttäen.

Pyrkimys vähähiilisyyteen näkyy erityisesti liikenteessä, jossa päästöjä halutaan vähentää siirtymällä sähkö- ja kaasuautoiluun.

Digitalisaation ja vähähiilisyyden kasvu kulkevatkin siis pitkälti käsi kädessä; molemmat tarvitsevat sähköä. Nämä megatrendit ovat synnyttäneet myös kokonaan uutta teollisuutta; sähköakut, joilla varastoidaan tuuli- ja aurinkosähköä ja joita tarvitaan myös sähköautoissa. 

Nämä megatrendit näkyvät vahvasti myös Haminassa. Täällä sijaitsee suuri ja yhä laajeneva palvelinkeskus, joka tarjoaa resursseja sähköisille palveluille. 

Kotka-Haminan alueelle on lisäksi rantautunut akkukemikaalihanke, jonka tavoitteena on suoraan vastata sähköakkuteollisuuden tarpeeseen.

Myös LNG on tulevaisuuden energiavaihtoehto. Pohjoisemmassa Suomessa, jossa ei ole maakaasuverkostoa, LNG tarjoaa vaihtoehdon öljylämmitykseen. Maantie- ja meriliikenteessä puolestaan on ollut suuntaus pyrkiä pois polttonesteiden kuten bensiinin ja dieselin käytöstä, joten LNG on niihin varteenotettava vaihtoehto erityisesti raskaan liikenteen osalta. 

Energiaintensiivinen teollisuus eli teollisuus joka tuotannossaan tarvitsee energiaa, on energiayhtiön näkökannalta erittäin haluttava alueelle sijoittuja, koska useimmiten niissä hyödynnetään paikkakunnan energiatarjontaa tai vähintäänkin siirto- ja jakeluverkostoja. Haminan alue ja Haminan Energia ovatkin otollisessa asemassa sillä nämä tulevaisuuden megatrendit tulevat tarvitsemaan valtavasti uutta sähköntuotantoa. Ne näkyvät alueen kehityksessä ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. 

Energiaintensiivinen teollisuus eli teollisuus, joka tuotannossaan tarvitsee energiaa, on energiayhtiön näkökannalta erittäin haluttava alueelle sijoittuja.

Takaisin ylös