Yhteiskuntavastuu

Arvoista puhutaan yhdessä

Käymme koko henkilöstön kanssa läpi arvojamme sekä yhtiön taloudellista tilaa useita kertoja vuodessa. Meillä on yhteisiä tilaisuuksia, joissa teemat on luontevaa ottaa esille. Olemme käyneet läpi yhdessä muun muassa strategiavalintojamme, jotka painottavat vihreämpää tulevaisuutta.

Henkilöstömäärämme kasvaa. Kasvu alkoi jo viime vuonna, sillä meitä oli vuoden lopussa kolme enemmän kuin vuotta aiemmin. Rekrytoinnit lisääntyvät uuden LNG-terminaalin ja kaukolämpölaitoksen aloittaessa.

Teimme yhdessä vakuutusyhtiömme kanssa työtyytyväisyyskyselyn ja työterveyden kanssa työhyvinvointikyselyn. Tulokset olivat parantuneet edellisestä vuodesta. Kannustamme henkilöstöä pitämään huolta hyvinvoinnistaan muun muassa liikunta- ja kulttuuriedulla.

Jatkoimme järjestelmällistä henkilöstön koulutusta. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan 184, kun niitä edellisenä vuonna oli 137. Reipasta koulutuspäivien määrän kasvua selittävät esimerkiksi laajat turvallisuuskoulutukset.

Aloitimme uuden turvallisuushavaintojärjestelmän, jotta työnteko olisi yhä turvallisempaa. Olemme jo nyt lähes nolla-tapaturmatavoitteessa, ja jatkamme järjestelmällisesti turvallisuustyötä. Turvallisuus on ollut esillä merkittävästi myös uuden LNG-terminaalin ja kaukolämpölaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Olemme räätälöineet turvallisuuskoulutuksia, ja meillä on kumppaneita koulutuksia toteuttamassa. Vuonna 2018 ei sattunut yhtään työtapaturmaa.

Olemme paikallisesti merkittävä työllistäjä. Vaikutamme työpaikkojen lisääntymiseen myös välillisesti yhä merkittävämmin, kun uusi LNG-terminaali ja kaukolämpölaitos käynnistyvät.

Uusi vihreän energian lämpölaitos käyttää paikallisia energian tuotantoon soveltuvia puujakeita, jonka käsittely ja kuljetus työllistävät yhä enemmän paikallisia ihmisiä. Kesäksi palkkasimme neljä harjoittelijaa. 

Yhtiömme on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen ja on myös mukana järjestämässä Kymenlaakson energianeuvontaa. Olemme lisäksi mukana sekä rahoittajana että käytännön toimijana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n hankkeissa.

Olimme aktiivisesti mukana lukuisissa paikallisissa tapahtumissa. Järjestimme koko perheen Virrat Kaakkoon! -ilmaistapahtuman toukokuussa Hamina Bastionissa yhdessä Karhu Voiman ja Kotkan Energian kanssa.

Tuimme Hamina Tattoo -tapahtumaa. Järjestimme tapahtuman yhteydessä Karhu Voiman kanssa hyväntekeväisyyskampanjan, jossa poljettiin kuntopyörällä Itämeren hyväksi.

Tuimme myös paikallisten teatterien toimintaa sekä Haminan Palloilijoiden junioritoimintaa. Seuran pesiskoulu on nimetty Haminan Energian pesiskouluksi.
Keväällä jaoimme stipendejä aktiivista nuorisotyötä tekeville seuroille ja yhdistyksille.

Henkilökunta oli katsomassa Hamina Tattoon marssishow’ta tyky-tapahtumana elokuussa. Olimme myös mukana juoksemassa Kympin Nainen -liikuntatapahtumassa Kouvolassa toukokuussa. 

Takaisin ylös