Energialiiketoiminta

Päästöoikeuden hinta kaksinkertaistui

Energiamarkkinaa leimasi sähkön hinnan voimakas nousu. Hinta nousi edellisestä vuodesta noin 41 prosenttia. Yksi suurimmista syistä tälle oli päästöoikeuden hinnan lähes kaksinkertaistuminen sekä erittäin kuiva kevät, kesä ja syksy. Vuosi oli myös todella heikkotuulinen ja tuulivoimatuotanto alhainen. 

Raaka-ainehyödykkeiden hinnat nousivat. Öljyn hinta kohosi, kuten myös maakaasun hinta.

Maakaasun hankinta hinta nousi 18 prosenttia, jonka seurauksena jouduimme nostamaan maakaasun hintaa asiakkaillamme 10 prosenttia. Jatkossa odotamme kaasun hinnan laskevan ja sähkön hinnan vakiintuvan tälle nykyiselle, normaalimmalle tasolle.

BioGTS, joka on toimittanut Haminan Energialle Virolahden biokaasulaitoksen, hakeutui konkurssiin lokakuussa. Haminan Energia otti laitoksen käytön ja kunnossapidon haltuun kesällä ja vastaa siitä. 

Konkurssista ei aiheutunut välittömiä vaikutuksia toimintaamme mutta oli toki erittäin valitettavaa. Olemme yhteistyökumppaneiden kanssa alkaneet kehittää laitosta vastaamaan paremmin tarpeitamme.

Perustimme yhdessä virolaisen kumppanimme Alexelan kanssa nesteytetyn maakaasun, LNG:n, myyntiyhtiön, joka sai nimekseen Rohe Solutions Oy. Myös LNG:n terminaali on yhteinen Alexelan kanssa.

Tiivistimme yhteistyötä myös toisen kumppanimme, Karhu Voiman, kanssa. Solmimme liiketoimintakaupan, jossa Haminan Energian sähkön myynti siirtyi Karhu Voimalle syyskuun alusta alkaen. Osana liiketoimintakauppaa Haminan Energian sähkön myyntiasiakkaat siirtyivät Karhu Voiman asiakkaiksi. Karhu Voima palkitsi siirtyneet asiakkaat hinnanalennuksella.

Kaukolämmön merkitys energialiiketoiminnassamme korostuu, kun uusi laitoksemme valmistui keväällä. Uusiutuvaan energiaan perustuva kaukolämpölaitos tuottaa kaukolämpöä uusiutuvilla ympäristöystävällisillä polttoaineilla. Uuden laitoksemme ansiosta laskimme vihreän kaukolämmön hintaa 10 prosentilla 1.4.2019 alkaen.

Uuden kaukolämpölaitoksen kapasiteetti on 7 MW, jolla pystymme tuottamaan tällä hetkellä lähes kaiken Haminassa tarvittavan kaukolämmön. 
Laitoksen energia tuotetaan paitsi uusiutuvasti, myös paikallisesti, sillä laitoksen käyttämä polttoaine (hake, kuori, kierrätyspuu, turve) kerätään 100 kilometrin säteellä Haminasta.

Takaisin ylös