Tuloksellista kehittämistä ja kasvua

Visiossamme olemme uusiutuvan energian edelläkävijä, mutta ympäristöystävälliset ratkaisut ovat meille arkea jo nyt.

Tällä hetkellä omassa tuotannossamme hyödynnämme aurinko- ja tuulivoimaa sekä jäte- ja kierrätysjakeita.

Vihreämpää tulevaisuutta edustaa Haminassa myös kaukolämpö, jota tuotamme jatkossa juuri valmistuneessa lämpölaitoksessa. Kaukolämpölaitoksella käytettävät uusiutuvat, puuperäiset polttoaineet tulevat pääosin lähialueilta, ja tämän johdosta kuljetuksesta aiheutuva hiilijalanjälki jää pieneksi. 

Uusi nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaali valmistuu vuonna 2020. Odotuksemme ja tavoitteemme terminaalin suhteen ovat korkealla. Aiomme tulevaisuudessa olla nesteytetyn maakaasun myynnissä merkittävä toimija ja luoda vihreämpää tulevaisuutta korvaamalla esimerkiksi öljyä ja kivihiiltä teollisuuden ja energiantuotannon käytössä. 

Sekä LNG että uusi kaukolämpölaitos ovat meille isoja mutta erittäin mieluisia investointeja, jotka työllistivät meitä viime vuonna. Käynnistyessään nämä laitokset luovat lukuisia uusia työpaikkoja, ja ensimmäiset rekrytoinnitkin niitä varten on jo tehty.

Maakaasumarkkinat ovat suurten muutosten äärellä ja uudistuvat täydellisesti, kun suljettuna ollut markkina avautuu Suomessa kilpailulle vuodesta 2020 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pystyy ostamaan kaasunsa keneltä tahansa kaasun myyjältä tai jopa tuomaan tarvitsemansa kaasun maahan itse.

Haminan Energia näkee markkinoiden avautumisen positiivisena asiana. Meillä on vahvaa osaamista ja tulevaisuuteen kantavia investointeja työn alla. Uskomme kilpailukykyymme. Pystymme tarjoamaan erittäin tehokkaita toimitusketjuvaihtoehtoja ja monipuolista palvelua.

Olemme perustaneet LNG:n myyntiä varten yhdessä virolaisen kumppanimme Alexelan kanssa myyntiyhtiön nimeltä Rohe Solutions, joka sai sloganikseen Rohkeasti vihreämpi. LNG on merkittävä polttoaine tulevaisuudessa, erityisesti meriliikenteessä. Päästörajat tiukentuvat, ja tämä otetaan meriteollisuudessa huomioon jo nyt uusia aluksia tilattaessa.

LNG-hankkeemme palvelee erinomaisesti myös kansallista energian huolto- ja toimitusvarmuutta. Terminaalimme yhdessä samoihin aikoihin valmistuvan Baltian ja Suomen kaasuverkostot yhdistävän BaltiConnector-kaasuputken kanssa lisäävät kilpailua, kun toimitusvaihtoehtojen lukumäärä kasvaa.

Yhteistyön ja kumppanuuksien nimeen

Kaikkea ei voi tehdä yksin, eikä se olisi tehokkaan toiminnan kannalta edes järkevää. Hyvät kumppanuudet ovat Haminan Energialle ratkaisevan tärkeitä. LNG-toiminnoissa teemme yhteistyötä virolaisen Alexelan kanssa. Yhtiöllä on runsaasti arvokasta kokemusta LNG-liiketoiminnasta ja erityisesti hankinta- ja jakeluosaamista.

Sähkön myynnin ja asiakaspalvelutoiminnot hoitaa puolestamme Karhu Voima, jonka omistamme yhdessä Kotkan Energian kanssa. Uutta luotaessa on hyvä katsoa, voidaanko jostakin vanhasta luopua. Keskitimme viime vuonna sähköenergian myynnin Haminan Energialta Karhu Voimalle, jonka katsoimme olevan valmis ottamaan asiakaskantamme hoiviinsa.

Korkeajännitteisestä sähkönsiirrosta vastaa alueellamme Kaakon Alueverkko, jonka omistamme yhdessä Kymenlaakson Sähköverkon kanssa.
Vuoteen mahtui myös vastoinkäymisiä, sillä biokaasulaitoksemme toimittanut yhtiö ajautui konkurssiin ja haittasi myös omaa biokaasuliiketoimintaamme. Myös tuulivoimatuotanto jäi hieman tavoitteista heikkotuulisesta vuodesta johtuen.

Tästä huolimatta voimme olla tyytyväisiä vuoden 2018 kokonaistulokseen, sillä ylitimme tavoitteemme selkeästi. Tämä oli mahdollista osaavan ja erittäin motivoituneen henkilöstön, asiantuntevien ja luotettavien kumppaneiden sekä hyvän omistajan myötävaikutuksella.

Takaisin ylös