Vuosikertomus
Haminan Energian vuosi 2018

LIIKEVAIHTO t€

28 196

LIIKEVOITTO t€

2 204

OMAVARAISUUSASTE %

19,5

HENKILÖSTÖ

39

Tuloksellista kehittämistä ja kasvua

Visiossamme olemme uusiutuvan energian edelläkävijä, mutta ympäristöystävälliset ratkaisut ovat arkea jo nyt.

Kaukolämpöä läheltä tulevaisuutta varten

Tärkeä investointimme, uusi puupohjaisia polttoaineita hyödyntävä kaukolämpölaitos, valmistui kevättalvella. Pääsemme nyt korvaamaan tuontia kotimaisella polttoaineella. 

Lue tarkemmin

Liiketoiminta-alueet

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (%)

Energiatehokkuus sekä tavoitteet ympäristöystävällisen energiantuotannon lisäämiseksi ohjaavat investointeja vähäpäästöisiin energialähteisiin. Vuoden 2018 aikana Satamantien varteen rakentunut kaukolämpölaitos käyttää tuotannossaan pääosin puupohjaisia, paikallisia polttoaineita.

 

Arvoista puhutaan yhdessä

Käymme koko henkilöstön kanssa läpi arvojamme sekä yhtiön taloudellista tilaa useita kertoja vuodessa.

Yhteiskuntavastuu

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 sekä hallituksen kokoonpano ja hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Lue lisää

Tilinpäätös 2018

Tilikausi 1.1.–31.12.2018

28 196

LIIKEVAIHTO t€

2 204

LIIKEVOITTO t€

7,8

LIIKEVOITTO-%/lvv

Takaisin ylös