Kaukolämpöä läheltä tulevaisuutta varten

Tärkeä investointimme, uusi puupohjaisia polttoaineita hyödyntävä kaukolämpölaitos, valmistui kevättalvella. Pääsemme nyt korvaamaan tuontia kotimaisella polttoaineella. Uusi lämpölaitos käyttää lähialueelta kerättävää energiapuuta, kierrätyspuuta ja sekä sahojen sivuvirtoja. 

Samalla luomme työpaikkoja. Uusia työpaikkoja syntyy niin alkutuotantoon, kuljetukseen, käyttöön kuin kunnossapitoon. Uudet työpaikat ovat hyvä uutinen, sillä rakennemuutos on koetellut aluetta. Vetovoimaa ja elinvoisuutta tarvitaan, sillä Kymenlaaksossa on suljettu kolme isoa paperitehdasta kymmenen viime vuoden aikana.

Uuden laitoksen kokonaisinvestointi on 4,2 miljoonaa euroa. Biolämpölaitos on polttoaineteholtaan 4 MW. Kaukolämpöverkon huippukulutusta varten rakennetaan samassa yhteydessä kaasukäyttöinen, teholtaan 3 MW:n lämpökattila. Laitoksen myötä siirrymme suurelta osin kaukolämmön tuotannossa bioenergiaan, sillä uusituvan energian osuus kaukolämmöntuotannossa on jatkossa 85 prosenttia.

Syitä uuden laitoksen investointiin olivat ympäristöystävällisempi kaukolämmön tuotanto, kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantaminen sekä kaukolämmön saatavuuden parantaminen. Laitoksessa hyödynnetään parasta mahdollista tekniikkaa ja se toteutetaan pääasiassa kotimaisin ratkaisuin ja materiaalein. Laitosinvestoinnin kanssa samaan aikaan yhdistettiin Haminan alueen kaukolämpöverkot siten, että lähes joka kolkkaan on mahdollista saada vihreää kaukolämpöä uudelta laitokselta.

Maanrakennustyöt Haminan Satamatien alkoivat keväällä 2018, ja varsinaiset laiteasennukset aloitimme kesällä. Laitoksen yhteyteen kuuluu myös noin 600 irtokuutiometrin kokoisen polttoaineen vastaanottoasema.

Laitoksen rakentaminen on työllistänyt ammattilaisia 35 henkilötyövuoden verran. Jatkossa sen käyttö ja kunnossapitotehtävät työllistävät kaksi työntekijää sekä polttoainehankinta ja logistiikka kymmenen ihmistä.

Takaisin ylös